BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD DESA SIKAYU

KECAMATAN COMAL MASA BHAKTI 2018

 

NO
NAMA
TTL
ALAMAT
PEKERJAAN
JABATAN
PURNA TUGAS
1 TARWANTO
30-10-1974
RT.03 RW.03
POLRI Ketua
12 Nop 2018
2 WARDJANI SANJAYA
11-11-1961
RT.01 RW.02
GURU Wakil Ketua
12  Nop 2018
3 AMIN MULYADI 10-06-1976
RT.03 RW.03
Karyawan Sekretaris
12 Nop 2018
4 BUDIONO 01-06-1956
RT.01 RW.01
Buruh Anggota
12 Nop 2018
5 SUHERI 25-10-1979
RT.01 RW.01
Wiraswasta Anggota
12 Nop 2018
6 CIPTO, SPD 12-08-1965
RT.03 RW.04
GURU Anggota
12 Nop 2018
7 CASMADI 25-01-1966
RT.02 RW.04
SATPAM Anggota
12 Nop 2018
8 SUTARNO 15-03-1972
RT.03 RW.03
GURU Anggota
12 Nop 2018
9 KISWANTO 25-04-1976
RT.02RW.02
Wiraswasta Anggota
12 Nop 2018

 

                                                                                                                                    Kepala Desa Sikayu

 

                                                                                                                                     PURNOMO, SE